Om van een geslaagd project te kunnen spreken, is het belangrijk dat u als klant het gevoel heeft dat de implementatie van Salesforce een meerwaarde biedt voor uw onderneming. Om dit mee te kunnen garanderen, stellen we bij Cloud Innovation een gepersonaliseerd Customer Success traject op voor elke klant. Wij willen er samen met jullie voor zorgen dat jullie de volledige waarde van het Salesforce platform kunnen benutten binnen de onderneming. Hiervoor zal een Customer Success Manager jullie begeleiden tijdens, maar vooral ook na de implementatie van Salesforce.

Tijdens de implementatie neemt vooral de Project Manager het voortouw, maar deze zal in nauwe samenwerking met de Customer Success Manager bepalen of er reeds bepaalde stappen kunnen ondernomen worden, die de slaagkans van het project verhogen. In projecten met opeenvolgende sprints bijvoorbeeld, kan een release-plan of tussentijdse opleidingen van pas komen.

Hoe wij onze klanten succesvol maken

Succesverhalen